Betöltés alatt... Kérem várjon...

Népszerű gyártók

Hirlevél feliratkozás


Üzletszabályzat

1. A megrendelésről

Termékeinket megrendelheti a www.diszesuveg.hu weboldalon. A webáruházból való online rendelésre a webáruházban való regisztrálás után regisztrált tagok jogosultak. (továbbiakban Megrendelők).  

A megrendelési szerződés teljesítője aVölgy 2000 Kft. (2040  Budaörs, Máriavölgy utca 32.; Adószám: 12464120-2-13; a Pest megyei Bíróság által bejegyzett cég, cégjegyzékszám: 13-09-, továbbiakban a Szállító).

Az Értékesítési Rendszerben megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar, a jelen általános szerződési feltételek szerinti ajánlatokat és azok elfogadását Szállító iktatja. Megrendelő a megrendelés száma alapján a webáruházba való belépését követően a "Személyes/Megrendelési adatok" menüpont alatt tájékozódhat megrendelése felől, amely számot a Megrendelő a megrendelési információkat tartalmazó, Szállító számítógépes rendszere által automatikusan küldött és ajánlatnak, illetve elfogadásnak vagy visszaigazolásnak nem minősülő értesítésből ismerheti meg.  

Sikeres megrendelést követően a Megrendelő a megrendelés "beérkezett" státuszáról visszaigazoló e-mailt kap,  amely után a "befogadva (feldolgozás folyamatban)" státusz visszajelző levél az, amely a szerződés visszaigazolásának tekintendő. Ha a megrendelését készlethiány, vagy egyéb ok miatt nem tudjuk teljesíteni, akkor a "visszautasítva" , majd a "törölve" üzenetet küldi ki a rendszerünk.

A megrendelő jogosult a megrendelést követő 8 munkanapon belül a vásárlástól telefonon vagy e-mailen keresztül minden jogkövetkezmény nélkül elállni. 

Fontos, hogy mindig valós adatokat és élő telefonszámot, e-mail címet adjon meg, a gördülékeny adategyeztetés és a gyors ügyintézés érdekében!

Szerződés nyelve: Magyar

2. A Megrendelés menete

Amennyiben először vásárol a webáruházunkban egyszerűen kattintson "Regisztráció" gombra, hogy létrehozzon egy regisztrációt a vásárlás lebonyolításához.

Regisztráció lépései:

 1. A weboldal jobb felső részén található "Belépés vagy Regisztráció" szekcióban kattintson a "Regisztráció" linkre.

 2. Töltse ki a megadott mezőket, ügyeljen a pontos adatok megadására - csak teljes címekre (irányítószám, település név , utca név, házszám) áll módunkban kiküldeni csomagot, postafiókra nem - majd a "Szerződési feltételek elfogadása" után kattintson a "Regisztráció küldése" gombra.

 3. Ezután aktiválnia kell a regisztrációját. A rendszerünk a megadott e-mail címre küld egy aktiváló e-mailt, melyben kattintson az aktiváló linkre.

  Regisztrációja adatait később bármikor megváltoztathatja. Miután bejelentkezett kattintson a "Fiók karbantartása" menüre.

  • Webáruházunk termékkínálata elektronikai eszközök, biztonságtechnikai eszközök, elektronikus kiegészítők és alkatrészek. Honlapunk baloldalán találja a a termékkínálatunkat ami fő és alkategóriákból áll. Válassza ki a kívánt kategóriát, nézze meg, milyen termékek találhatóak benne és kattintson a kívánt termék képére vagy nevére. (A termékleírásokban szereplő esetleges  gépelési hibákért, téves információkért  nem vállalunk felelősséget! A termékek képei egyes esetekben eltérhetnek a valóságtól.)

  • Beteszi a kívánt terméket (termékeket) a kosárba, majd a pénztárhoz fárad. A pénztárnál még módosíthatja a kosár tartalmát.

  • A következő oldalon a rendszer felkínálja Önnek az alapértelmezett számlázási és szállítási címet amit  ha akar megváltoztathat, újat adhat meg, választhat másikat, amit már korábban felvitt rendszerünkbe.

  • A következő lépésben a fizetési mód választható ki.

  • Utolsó lépésben áttekintheti a megrendelését, ellenőrizheti az adatokat illetve üzenetet hagyhat megrendeléséhez.Végül kattintson a "Rendelés jóváhagyása" gombra.
Rendelésének állapotáról e-mailben folyamatosan tájékoztatjuk.Hibásan leadott megrendelések javítását írásban kérheti az info@diszesuveg.hu e-mail címre a megrendelő neve és a megrendelés számának feltüntetésével.

3. Kiszállítás

A szállítási díjak:

 • Személyes átvétel raktárunkban, költség mentesen. (Az átvétel időpontjáról telefonos egyeztetést kérünk a 06-30-9418 326-es telefonszámunkon)
   
 • előre utalás mellett mini futárposta küldeményként, minimum netto 1969 Ft-tól. (Az adott termék szállítási költsége a megrendeléskor a "pénztárnál" lesz kiszámítva és látható.

Ezen minimális szállítási költségek csak Magyarországon belüli területekre vonatkoznak. Külföldi szállítás esetén kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat a 06-30-9418 326-es telefonszámon vagy e-mailben az info@diszesuveg.hu címen.

4. Fizetési módok:

 • Banki előre átutalás 

 • Személyes átvétel közben készpénz fizetéssel 

Az átutalás menete előre utaláskor:

Az alább megadott bankszámlára utalja át a megrendelt termék bruttó értékét, valamint a szállítási költséget. Miután megérkezett számlánkra az átutalt összeg, a megrendelés 1 munkanapon belül kiküldésre kerül. A csomag kézbesítésekor Önnek már semmilyen költséget nem kell fizetnie.Utalás előtt mindenképpen érdeklődjön telefonon (06309418326),hogy rendelkezik e a raktár az adott termékkel!

Átutalási adatok:

Átutalás Magyarországról:

Bank Neve: Raiffeisen 
Számla tulajdonos: Völgy 2000 Kft.
Számlaszám: 12020407-01582544-00100008
Megrendelési azonosítót, és megrendelő nevét FELTÉTLENÜL kérjük a közlemény rovatban feltüntetni!

Átutalás külföldről/Money transfer from abroad:

Bank Name: Raiffeisen
A/C NAME: Völgy 2000 Kft.
IBAN A/C NO: HU19-12020407-01582544-00100008
Write in the message field the ORDER REFERENCE NR. and the Name please!

 

5. Jótállás:

Amennyiben az átvételt követően eltérést észlel a számlázott és a szállított tételek között, esetleg sértetlen csomagolásban sérült árut talál, kérjük, feltétlen hívja fel Vevőszolgálatunkat! Kérjük, a számlát vagy másolatát őrizze meg, mert a garancia csak ennek meglétével, illetve a termék hiánytalan, tartozékokkal együttes állapotában érvényesíthető. Cégünk a gyártó, a forgalmazó által vállalt és a jogszabályokban meghatározott garanciális feltételek szerint jár el. Termékeink jótállási ideje 12 hónap. Amennyiben nem a szállítás során következett be a termék sérülése, e-mailben vagy telefonon jelezze felénk a problémát és juttassa vissza cégünknek a hibás árut. A bevizsgálás után tájékoztatjuk a vevőt a garanciális ügyintézés módjáról. A csereáru szállítási díját ilyen esetben magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban Önnek kell - a saját költségviselése mellett- hozzánk visszajuttatnia!

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. §
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

 
6.  Pénz visszafizetési Garancia:

Amennyiben a megrendelt és kifizetett termék bármilyen okból nem nyeri el tetszését és visszaküldi a kézhezvételtől számított 14 napon belül, vagy 8 munkanapon belül írásban jelzi felénk az elállás szándékát cégünk visszafizeti önnek a termék bruttó kiszámlázott vételárát. Ezt a visszaküldést megelőzően kérjük e-mailben jelezze ügyfélszolgálatunk felé. E-mail:info@diszesuveg.hu

Fontos! A termék visszajuttatásával kapcsolatos szállítási díjat Önnek kell előre finanszíroznia!

A visszajuttatott termék felbontatlan gyári csomagolásban legyen (újraértékesítésre alkalmasan), vagy ha már felbontotta a termék csomagolását kérjük ügyeljen arra, hogy a csomagolás részei, a termék, annak tartozékai, és a leírás teljes sértetlen állapotban meglegyen. Ezek hiánya vagy sérülése esetén nem vagyunk kötelesek vissza venni a terméket. A visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül a termék bruttó vételárát visszafizetjük. A visszafizetés módját telefonon egyeztetjük. Ön a megrendelése során élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, azaz a szerződéstől (megrendeléstől) az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Mikor nem illeti meg az elállás joga a vevőt?
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; 

7.  A személyes adatok védelme:

Az ön által a regisztráció során megadott adatok {név, cím, telefonszám, jelszó} kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Engedélye nélkül semmilyen adatot nem szolgáltatunk ki önről harmadik félnek. Kivételt képez ez alól a hatóságok törvényes felhatalmazottja, és a szállítást végző szolgáltató akik a szerződésnek megfelelően aki a szállítási adatokat szintén az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli.

Jelszavát titkosan kezeljük és tároljuk, cégünk munkatársai sem láthatják.

Webáruházunkat használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi politika feltételeit. Bármilyen kérdése lenne forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Tel: +36 (30) 9418 326 info@diszesuveg.hu

A Völgy 2000 Kft. csapata