Betöltés alatt... Kérem várjon...

Népszerű gyártók

Hirlevél feliratkozás


Üvegművesség

Az emberi erővel és kézi szerszámokkal végzett formaátalakító tevékenységet kézművességnek, az így létrehozott terméket pedig kézműves terméknek nevezzük. 

A mai korban már elfogadható, hogy bizonyos munkaműveleteket  gépekkel végeznek, illetve ide tartozik pl. az egyes agyag-, porcelán-, üveg- és zománc alapanyagú készítmények előmelegítése, kiégetése is, - valamint az üveg- és fémöntéshez szükséges elektromos kemence használata is.

Kézművesség a kézműves mesterségek, szakmák gyűjtőneve is. 

Az ősi időkben a legtöbb ember ismerte és gyakorolta az ősi alapszakmákat ( fazekasság, fegyverzetkészítés, ruházatkészítés, stb. ), ezért nem is volt fontos és ismert a kézműves személye. A kézzel elkészített egyszerű termékek többnyire a mindennapi élet szükségletei, kellékei voltak, szintén egyszerű anyagokból: kőből, agyagból, fából, bőrből, szaruból, növényi eredetű anyagokból, majd fémből és üvegből készültek a használati eszközök, tárgyak.

Az ókor kezdetén a rabszolgatartó társadalmakban a kézművesség alantas foglalkozásnak számított  -melyet főként a rabszolgák végeztek- ,idővel a mesterségek kiváló művelői a szakmáikat elismert rangra emelték. 

A középkor elején vált divattá Európában először az ötvösöknél és a kőműveseknél, hogy készítményeikre pici vagy elrejtett jeleket, megkülönböztető jelzéseket vagy éppenséggel monogramokat rakjanak. Ezeket mesterjegyeknek nevezzük. A céhes és az uradalmi mesterek még megrendelésre dolgoztak, de a népességnövekedés és a nagyvárosi életforma következtében többlettermelés alakult ki,  létrejött a fejlettebb csere és piackereskedelem - ahol a kézművesek munkájának nagy része árucikké vált. A hivatásos kereskedőréteg létrejötte előtt a kézművesek a termelt portékáikat vásárokon: hetivásáron vagy országos nagyvásárokon tudták könnyebben eladni. Régen az inasok az idősebb, mester fokozatú szakemberektől lesték el a szakma fogásait. Az inasévek letelte után felszabadultak, vándorolni mentek, majd később ,,mesterremeket" készítettek. Ezután megnyithatták saját műhelyeiket, elkészítették saját szerszámaikat és így folytatták, vitték tovább a szakmát.

A gépek megjelenésével a kézi munka iránti kereslet csökkent. A kézművesség egyes ágazataiban a termékek ma már a dísztárgy kategóriában vagy a különleges produkciók kategóriájában készülnek.A kézművesség helyzetén az ipari forradalom, tömeggyártás, és általában a technológia újításai -a gépesítés, illetve az automatizálás- sokat rontott, azt nem tudta teljesen kiszorítani. Ennek oka valószínűleg a kézműves termék tartósabb volta és az embereket vonzó egyedi jelleg. A kézművesség egyes ágazataiban a termékek egy része ma már a dísztárgy kategóriában vagy a különleges produkciók kategóriájában készül.

Az üvegművesség a kézműves mesterségek egyike.